droga.zut.edu.pl

 

Warunki doboru parametru klotoidy

 

Trochę teorii

 

Warunek dynamiczny

Warunek geometryczny

Warunki estetyki:

warunek kąta t

warunek odsunięcia łuku H

Warunki konstrukcyjne:

konieczny na łukach z poszerzeniem

warunek komfortu jazdy

warunek postrzegania części kolistej,

    (warunek konieczny na dsr)

                    Zestawienie wzorów (plik pdf ok. 160 kB)

Warunek wygody jazdy, czyli minimalnego czasu pokonywania łuku, (warunek      konieczny do spełniania na dsr)

Przykłady doboru parametru A:

przykład klasyczny: (plik pdf ok. 70 kB)

przykład krzywej z małym kątem zwrotu: (plik pdf ok. 70 kB)

przykład krzywej na dsr: (plik pdf ok. 70 kB)

Warunek proporcjonalności

                                Przykład obliczenia podstawowych wielkości do tyczenia łuku i krzywej przejściowej (plik pdf ok. 140 kB)