droga.zut.edu.pl

Strona główna || Widoczność || E-mail

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 15 listopad 2015 r.

Widoczność na skrzyżowaniach

Copyright © AlBaSo 2004-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone
O prawach autorskich
, czyli na jakich zasadach można korzystać z zamieszonych zdjęć, rysunków i tekstów


Teorię i wzory stosowane w poszczególnych przypadkach można znaleźć w książce autorstwa trzech profesorów: prof. St. Datki, prof. W. Suchorzewskiego i prof. M. Tracza  pod tytułem "Inżynieria ruchu". W rozdziale siódmym tej książki jest opisana teoria i są podane podstawowe wzory.

Obowiązujące wielkości i wymagania normowe podane są w Rozporządzeniu MTiGM (Dz.U. nr 43 z roku 1999 z  późń. zm. - dziennik ustaw można pobrać w wersji elektronicznej ze strony isip.sejm.gov.pl).

Poniżej znajdują się linki do rozwiązania każdego z zadań. Każde zadanie jest dokładnie opisane, dlaczego tak zaproponowano rozwiązanie, a nie inaczej. Taka forma opisowa jest potrzebna oraz konieczna do nauki i praktycznego zrozumienia zagadnienia, nie jest ona natomiast wymagana na kolokwium. Na kolokwium obowiązuje znajomość wzorów i zasad określania widoczności na drodze.

 

Copyright © AlBaSo 2004-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone
O prawach autorskich
, czyli na jakich zasadach można korzystać z zamieszonych zdjęć, rysunków i tekstów

Zadanie 1 dotyczy określenia warunków widoczności na krzywoliniowym wlocie drogi podporządkowanej. Rozwiązała je Ela Sołowczuk studentka IV roku DUL 2003/2004.

 

(plik pdf ok. 60 kB)

Zadanie 2 dotyczy określenia wszystkich pól widoczności na skrzyżowaniu równorzędnym (z pierwszeństwem z prawej). W tym zadaniu wszystkie wloty na skrzyżowanie nie są poziome, mają różne pochylenia. Zadanie rozwiązała Karolina Karpiszyn studentka IV roku DUL 2003/2004.

 

(plik pdf ok. 120 kB)

Zadanie 3 dotyczy określenia pola widoczności na skrzyżowaniu równorzędnym (z pierwszeństwem z prawej), jeżeli przy jednym wlocie stoi przeszkoda ograniczająca widoczność. Lokalizacja tej przeszkody zmieni pole widoczności tylko na jednym wlocie. To zadanie rozwiązał Artur Szparaga student IV roku DUL 2003/2004.

 

(plik pdf ok. 60 kB)

Zadanie 4 dotyczy także określenia pola widoczności na skrzyżowaniu drogowym równorzędnym (z pierwszeństwem z prawej), jeżeli przy jednym wlocie stoi przeszkoda ograniczająca widoczność. Tym razem jednak wlot, na którym powinna być określona wymagana odległość widoczności na zatrzymanie znajduje się na spadku —4%. To zadanie rozwiązała Ania Fydrych studentka IV roku DUL 2003/2004.

 

(plik pdf ok. 60 kB)

Zadanie 5 dotyczy także określenia pola widoczności. Ale jest ono ułożone inaczej, a mianowicie dwoje studentów IV roku DUL 2003/2004 - Ania Siwiec i Krzysztof Środziński - analizowało zmianę pola widoczności na jednym wlocie skrzyżowania, przy zmiennym jedynie pochyleniu podłużnym.  Zadanie to wykonali nietypowo pokazując  równolegle na trzech rysunkach kolejno wykonywane obliczenia i otrzymywane wyniki.

 

(plik pdf ok. 180 kB)

Zadanie 6 dotyczy także określenia pól widoczności, ale tym razem pokazana jest zmiana ich rozmiarów, gdy przy kolejnych wlotach znajdują się przeszkody ograniczające widoczność. To zadanie rozwiązał także dobry duet, a mianowicie Ania Siwiec i Krzysztof Środziński, pokazując  na kolejnych  rysunkach zmiany pola widoczności, gdy przy rozpatrywanym wlocie pojawiała się kolejna przeszkoda.

 

 

(plik pdf ok. 230 kB)

Zadanie 7 dotyczyło określenia, jak blisko istniejącej drogi można zezwolić na wybudowanie wysokiego na 2,7 m parkanu Ośrodka Szkolenia Psów, aby nie ograniczać pola widoczności na skrzyżowaniu drogowym równorzędnym (z pierwszeństwem z prawej). Dodatkowym utrudnieniem był fakt, iż wlot na skrzyżowanie, na którym trzeba było ustąpić pierwszeństwa przejazdu znajdował się na spadku. To zadanie rozwiązała Magdalena Cichoń studentka IV roku DUL 2004/2005.

(plik pdf ok. 140 kB)

Zadanie 8 dotyczyło określenia pól widoczności na skrzyżowaniu, na którym zdarzył się tragiczny wypadek. Poszkodowany w wyniku wypadku kierowca twierdzi, że jechał zgodnie z przepisami i pionowymi znakami drogowymi. Na drodze, z której wyjeżdżał na skrzyżowanie wykonano ostatnio remonty cząstkowe nawierzchni. Wlot drogi znajdował się na spadku. Po źle wykonanym remoncie nawierzchni zmienił się współczynnik przyczepności (m = 0,29) i droga zrobiła się śliska. Kierowca twierdzi, że podana na znaku pionowym prędkość nie odpowiada warunkom rzeczywistym panującym na drodze. To zadanie rozwiązała Aleksandra Dybikowska studentka IV roku DUL 2004/2005.

 

(plik pdf ok. 510 kB)

Zadanie 9 dotyczyło określenia widoczności na skrzyżowaniu po kompleksowym i gruntownym remoncie jednej z dróg. Obecnie na przebudowanej drodze określono prędkość miarodajną równą 70 [km/h]. Na drodze istniejącej, na której nie przeprowadzano remontu prędkość projektowa równa jest 50 [km/h]. Na jednym wlocie przy wjeździe na skrzyżowanie widoczność powierzchni drogi  ogranicza wybudowany ostatnio budynek motelu. W zadaniu należy określić pola widoczności i sprawdzić warunki widoczności na skrzyżowaniu. To zadanie rozwiązały razem Natalia Stefaniuk i Kamila Kaczorowska studentki IV roku DUL 2004/2005.

(plik pdf ok. 120 kB)