droga.zut.edu.pl

Strona główna || Widoczność || E-mail

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 15 maja 2019 r.

Widoczność na łukach poziomych

Copyright © AlBaSo 2004-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone
O prawach autorskich
, czyli na jakich zasadach można korzystać z zamieszonych zdjęć, rysunków i tekstów


Teorię i wzory stosowane w poszczególnych przypadkach można znaleźć w książce autorstwa trzech profesorów: prof. St. Datki, prof. W. Suchorzewskiego i prof. M. Tracza  pod tytułem "Inżynieria ruchu". W rozdziale siódmym tej książki jest opisana teoria i są podane podstawowe wzory. Obowiązujące wielkości i wymagania normowe podane są w Rozporządzeniu MTiGM Dz.U. nr 43 poz. 430 z roku 1999 z  późń. zm. (- dziennik ustaw można pobrać w wersji elektronicznej ze strony isip.sejm.gov.pl). Wymagane odległości widoczności  podane w Rozporządzeniu MTiGM (Dz.U. nr 43 z późń. zm. §168)  są potrzebne przy projektowaniu nowych dróg i przy ocenie projektu pod względem technicznej poprawności projektowanego rozwiązania. Drogowcy w praktyce eksploatacyjnej o wiele częściej mają jednak do czynienia z oceną i analizą warunków zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na istniejących drogach. W danym konkretnym przypadku, porównuje się wówczas  wielkości  wymagane (podane w Rozporządzeniu MTiGM - Dz.U. 43 z późń. zm.) z wielkościami istniejącymi w rzeczywistości. W tym przypadku ta ocena ma dostarczyć informacji, dla zarządcy danej drogi, przy podejmowaniu decyzji odnośnie zakresu przebudowy analizowanego ciągu drogowego, zmiany organizacji ruchu lub konieczności odnowy nawierzchni drogowej.

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych zadań. Każde zadanie jest dokładnie opisane, dlaczego tak zaproponowano rozwiązanie a nie inaczej. Taka forma opisowa jest potrzebna oraz konieczna do nauki i praktycznego zrozumienia zagadnienia, nie jest ona natomiast wymagana na kolokwium. Na kolokwium obowiązuje znajomość podstawowych wzorów i zasad określania widoczności na drodze.

Zadanie 1 dotyczy obliczenia minimalnej odległości osi drogi, znajdującej się w łuku poziomym, od przeszkody, (tj. kilku niskopiennych rzadkich gatunków drzew - pomników przyrody). Rozwiązała je Ewelina Śmiechowska, (DUL 2003/4).

 

(plik pdf ok. 65 kB)

Zadanie 2 ma trochę trudniejszą do wyobrażenia sobie formę. A mianowicie Ela Sołowczuk, (DUL 2003/4), zmagała się z architektem, który wymyślił, że w motelu zlokalizowanym po wewnętrznej stronie łuku poziomego będą na parterze znajdować się garaże z drzwiami skrzydłowymi. W zadaniu należało podać minimalną odległość ściany licowej budynku od osi drogi.

 

(plik pdf ok. 70 kB)

Zadanie 3  związane jest z przebudową i złagodzeniem trasy na najniebezpieczniejszych odcinkach istniejącej serpentyny składającej się z 11 pojedynczych serpentyn. W projekcie przebudowy serpentyny należy określić minimalne promienie łuków poziomych zastosowanych pomiędzy poszczególnymi serpentynami. Więcej informacji o serpentynie Dalsnibba można znaleźć na stronie www.dalsnibba.no.  

(plik pdf ok. 105 kB)

Zadanie 4  dotyczy warunków projektowych na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Na drogach z przekrojem poprzecznym dwujezdniowym, warunki zapewnienia kierowcy wglądu w powierzchnię jezdni na odległość widoczności Lz stosuje się w odniesieniu do wewnętrznego pasa, na którym z reguły bariery ochronne stanowią przeszkody boczne. Widoczność boczną tym bardziej będzie ograniczać szczelna bariera betonowa.

Ważne Dz.U. nr 43 z późń. zm. § 13.1, § 36.2,  §129 i 130.

Podpory wiaduktów nie powinny ograniczać widoczności (podpora + zbliżenie), ale to zależy od ich konstrukcji i przede wszystkim okoliczności (podpora + zbliżenie), zważywszy rzeczywiste prędkości.

 

(plik pdf ok. 45 kB) odległość barier 0,5 m

(plik pdf ok. 135 kB) odległość barier 0,75 m

Zadanie 5  dotyczy warunków drogowych zaistniałych na autostradzie o przekroju dwujezdniowym na lewym łuku poziomym. Na długości łuku doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Kierowca Mercedesa jadący po pasie wewnętrznym najechał na jadącego przed nim starego Citroena. Zadanie to przedstawia, jak ważne jest przyjmowanie warunków projektowych i odpowiedzialne utrzymanie dróg, w oparciu o znajomość zagadnienia, a nie aptekarską dokładność projektanta.  

(plik pdf ok. 40 kB)

Zadanie 6  dotyczy warunków drogowych zaistniałych na autostradzie o przekroju dwujezdniowym na łuku poziomym. Na podstawie rutynowych badań stanu nawierzchni oszacowany miarodajny współczynnik tarcia był równy 0,37.

Ważne miarodajny współczynnik tarcia (pobierz załącznik D) z archiwalnych wytycznych SOSN.

Sprawdź czy kierownik służby eksploatacyjnej z ramienia zarządcy drogi podjął słuszną decyzję o wprowadzeniu ograniczenia prędkości na tym odcinku autostrady.

 

 

(plik pdf ok. 45 kB)

Zadanie 7  dotyczy warunków drogowych zaistniałych na dwujezdniowej drodze szybkiego ruchu na prawym łuku poziomym. Na drodze ma być zapewniona prędkość
vm
=100 km/h. Po wewnętrznej stronie łuku znajduje się skarpa wzgórza, dość mocno ograniczająca widoczność boczną na analizowanym fragmencie drogi. Szerokość pasów ruchu jest równa 3,75 m, pas awaryjny ma szerokość 2,5 m. Po wewnętrznej stronie łuku planuje się wykonanie ścieków z gotowych elementów prefabrykowanych.

Ważne Dz.U. nr 43  § 13.1, § 36.2,

             WPD1 rys. 8.3.a str. 53.

 

 

(plik pdf ok. 50 kB)

Zadanie 8  dotyczy warunków drogowych zaistniałych na dwujezdniowej autostradzie na prawym łuku poziomym. Na długości łuku doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Kierowca BMW zderzył się z jadącym przed nim Audi. Zadanie to przedstawia przykład zastosowania w obliczeniach współczynnika wykorzystania przyczepności podłużnej przy hamowaniu panicznym h = 1,0.  

(plik pdf ok. 40 kB)

Zadanie 9  dotyczy doboru wartości promieni łuków poziomych zastosowanych na długości obiektów inżynierskich, znajdujących się w ciągu dróg szybkiego ruchu i autostrad.

Ważne: Dz.U. nr 43 z  późń. zm. § 13.1, §129 i 130, zał. nr 6; WPD-1 rys. 6.6 i 6.7 str. 46 i 47; Dz.U. nr 60 z 2000 r. z późń. zm.  § 80 i rozdział 10.

  

(plik pdf ok. 60 kB)

 

Zadanie 10  przeniosło nas w góry. Ania Kwiatkowska, (DUL 2003/4), sprawdzała warunki widoczności na krętej drodze usytuowanej wzdłuż potoku górskiego. Skarpa góry od strony potoku była gęsto porośnięta drzewami, a sama droga została dodatkowo zabezpieczona betonowymi barierami po wewnętrznej stronie łuku.

 

(plik pdf ok. 80 kB)

 

Zadanie 11 rozwiązał Łukasz Szawaryński, (DUL 2003/4). Oceniał on warunki widoczności na drodze znajdującej się u podnóża skalistej, stromej góry. Tym razem widoczność ograniczała stroma skarpa góry.

(plik pdf ok. 75 kB)

Zadanie 12 rozwiązała Justyna Zwierzyńska, (DUL 2003/4). W zadaniu trzeba było najpierw obliczyć, dokładne rzędne przekroju poprzecznego, gdyż droga na całej długości  łuku poziomego znajdowała się w wykopie.

       

 

(plik pdf ok. 160 kB)

Zadanie 13  rozwiązała Marzena Jurszewicz, (DUL 2003/4). Przy projektowaniu organizacji ruchu potrzebna jest analiza warunków zachowania bezpieczeństwa ruchu na danej drodze. Zadanie tego typu miało pokazać jak ważne jest uwzględnienie pochylenia podłużnego drogi w obu kierunkach jazdy przy określaniu warunków widoczności.

 

(plik pdf ok. 75 kB)

Zadanie 14  podobne zagadnienia w treści do trzynastego zadania rozwiązywała Karolina Karpiszyn, (DUL 2003/4). W jej zadaniu istniejąca przeszkoda, po wewnętrznej stronie łuku poziomego, nie ograniczała widoczności na zatrzymanie, tylko potrzebną widoczność przy wyprzedzaniu.

 

 (plik pdf ok. 450 kB)

Zadanie 15  dotyczy doboru wartości promieni łuków poziomych zastosowanych na obwodnicy miejskiej. W zadaniu pierwszym obliczono minimalne promienie łuków w przekroju jednoprzestrzennym i dwujezdniowym.

Ważne: Dz.U. nr 43  z  późń. zm. § 13.1, §129 i 130; § 134, WPD1 punkt 6, 14.6 i 14.7.

W drugim zadaniu związanym z problemami projektowania obwodnic obliczono promienie łuków poziomych zastosowanych na Berlińskim Ringu.

     

(zadanie 1-sze plik pdf ok. 55 kB)

(zadanie 2-gie plik pdf ok. 45 kB)

Zadanie 16  dotyczy doboru wartości promienia łuku poziomego na parkingu przy miejscu widokowym na Millau. W danym przypadku, na parkingu na jednej z dróg, na drodze dojazdowej stanowiącej wlot na skrzyżowanie parkingowe zastosowano z lewej strony łuku poziomego mur oporowy wysokości 1,2 m.

Ważne: Dz.U. nr 43  z  późń. zm. § 13.1, § 116, WPSD cz. I punkt 2.5 i 5.1.7.

     

(plik pdf ok. 55 kB)

Zadanie 17  dotyczy ustalenia wartości promienia łuku poziomego na prywatnej drodze prowadzącej po stromym zboczu (10%) na punkt widokowy Marienbrücke i do jednego z najsłynniejszych baśniowych zamków Króla Bawarii Ludwiga II Neuschwanstein. Na drodze szerokości 4,5 m zastosowano obustronnie wybrukowany ściek o szerokości 0,80 m. Za ściekiem po wewnętrznej stronie niektórych łuków znajdują się skarpy o pochyleniu 1:1,5.

  

(plik pdf ok. 30 kB) i (plik jpg ok. 150 kB)

Zadanie 18  Na słynnej Złotej Drodze w Norwegii prowadzącej do Drogi Trolli, (czyli serpentyny Trollstigen) służba drogowa sprawdza zawsze przed letnim sezonem turystycznym warunki ruchu. Drogę oddano do użytku w 1936 r. Na jednym z fragmentów drogi znajduje się stary most z betonowymi grubymi łukowymi dźwigarami. Szerokość jezdni na moście wynosi 3,5 m. W środku mostu zastosowano pionowy łuk wypukły. Pochylenia z obu stron łuku pionowego wynoszą po 2 %. Należy sprawdzić warunki ruchu na moście i łuku poziomym zaraz za mostem.

 

(plik pdf ok. 25 kB) i (plik jpg ok. 150 kB)

Zadanie 19  W pierwszej połowie XX w. wybudowano większość słynnych norweskich serpentyn. Drogi wówczas nie były szerokie, w sumie ich szerokość wynosiła ok. 3 m na najtrudniejszych i niebezpiecznych fragmentach. Poczuj się projektantem z tamtego okresu i oblicz minimalny promień łuku poziomego. Drogę na długości łuku poziomego w celu umożliwienia przejazdu trzeba było wykuć na pewnym fragmencie w skale. Przyjąć należy, że odstęp skalnej ściany od krawędzi jezdni wynosił ok. 1,0.

 

(plik pdf ok. 205 kB) i (plik jpg ok. 135 kB)

Zadanie 20  Gdyby na Panamerykańskiej Drodze zastosowano bariery ochronne to, jaki minimalny promień łuku poziomego powinien przyjąć projektant. Każdy wyłom na drodze też może być przeszkodą. W zagadnieniach dotyczących oceny warunków widoczności bierze się pod uwagę wysokość przeszkody w zależności od prędkości.

Ważne Dz.U. nr 43 z późń. zm.  § 168.2 b)

 

(plik pdf ok. 170 kB)

Zadanie 21  Na moście prowadzącym do siedmiogwiazdkowego hotelu Burj Al Arab w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich należy zastosować łuk poziomy, (co wynika z układu komunikacyjnego ulic; most hotelowy z satelity). Należy dobrać promień łuku poziomego przy następujących warunkach projektowych: spadku -2%, prędkości vdop = 60 km/h, zastosowaniu na obiekcie przekroju poprzecznego z krawężnikami i opaskami o szerokości 0,5 m. Jezdnia na moście ma mieć przekrój jednojezdniowy, szerokość pasa ruchu 3,5 m. Promień będzie miał tą samą wartość w osi pasów, co w osi jezdni.

Tak dla wytchnienia ciekawostka, czyli kilka ujęć, gdzie w tym hotelu gra się w ...tenisa!!!.

 

(plik pdf ok. 25 kB) i (plik jpg ok. 190 kB)

Zadanie 22 

W 1842 podpisano w Nankinie traktat kończący pierwszą wojnę opiumową. Jednym z jego postanowień było przejęcie Hong Kongu, znajdującego się dotąd w rękach chińskich, przez Wielką Brytanię. W późniejszym czasie Hong Kong powiększył swój obszar o tzw. Nowe Terytoria. W 1898 podpisano umowę 99-letniej „dzierżawy” tych terytoriów przez Wielką Brytanię. Hong Kong rozwinął się znacznie w XX w., stając się swoistym pomostem gospodarczym i kulturalnym między światem zachodnim a komunistycznymi Chinami. Na mocy umowy chińsko-brytyjskiej zawartej w 1984 ustalono warunki, na których Hongkong powrócił do Chin po upływie okresu dzierżawy w 1997. Po oddaniu 1 lipca 1997 przez Brytyjczyków Hong Kongu Chinom drogowcy stanęli prze różnymi wyzwaniami.

Przede wszystkim trzeba było rozwiązać płynne przejście z ruchu prawostronnego na stałym lądzie Chin na ruch lewostronny obowiązujący na terenie Hong Kongu byłej prowincji Wlkp. Brytanii. Przebudowa całego układu komunikacyjnego na terenie Hong Kongu była nieopłacalna, taniej było wykonać płynne przejścia z ruchu prawostronnego na lewostronny. Problemem były nie tylko rozwiązania konstrukcyjne, ale także dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, przy zmianie jego kierunku. Wymyślono wobec tego Flipper Bridge, który umożliwiałby konstrukcyjnie płynną taką zmianę ruchu, nie wprowadzając jednocześnie zbytniego zamieszania. Klimat Hong Kongu jest zwrotnikowy, monsunowy. W zimie jest zimno i sucho, latem gorąco i wilgotno, a jesienią ciepło, słonecznie i sucho. W Hong Kongu sporadycznie występują tajfuny.

Pomóż projektantom i zaproponuj promienie łuków poziomych na mostach w obu kierunkach ruchu. Przyjąć należy prędkość dopuszczalną 120 km/h, warunki monsunowe i częste ulewne deszcze. Na jezdni mostu prowadzącej z Hong Kongu pochylenia podłużne są w granicach ±2%, a na jezdni mostu prowadzącej ze stałego lądu Chin tylko na pierwszym łuku lewym pochylenie na części łuku wynosi -2,5%, dalej pochylenia podłużne są w granicach ±2%.

Na każdej z jezdni są po 3 pasy ruchu szerokości 3,5 m, a pas awaryjny ma szerokości 3,0 m, opaska wewnętrzna 0,5 m. Pasy bezpieczeństwa zastosowane po obu stronach jezdni mają szerokość 0,5 m.

Oblicz minimalny promień łuków poziomych lewych i prawych. Należy przyjąć jeden promień łuku poziomego lewego, który będzie zastosowany na dwóch łukach poziomych (z ruchem prawostronnym). Podobnie należy wyznaczyć minimalny promień zastosowany na wszystkich łukach poziomych prawych.

Wizualizacja przejścia z ruchu prawostronnego na lewostronny dostępna jest na stronie www.youtube.com.

plik pdf ok. 160 kB

Zadanie 23  W Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ostatnich latach dość intensywnie rozbudowuje się bazę turystyczną tego maleńkiego i bardzo bogatego kraju (www.thedubaiwaterfront.com i www.asiatraveltips.com). Największe inwestycje budowlane dotyczą budowanych wysp palmowych. Oszacuj odpowiednie promienie łuku poziomego ulic symbolizujących krótsze i dłuższe gałęzie palmy na wybudowanej wyspie Jumeirah. Ulica jest dwupasowa jednokierunkowa. Po zewnętrznej stronie wybudowane są bariery betonowe, będące równocześnie falochronami. Na ulicy zastosowano opaskę o szerokości 0,8 m i krawężnik. Prędkość dopuszczalna 80 km/h. Wiele zdjęć z palmowej wyspy Jumeirah (szczegóły budowy - www.true-dubai.com) oraz więcej zdjęć z budowanej właśnie wyspy Jebel Ali.

 

Zadanie 24  Na słynnej drodze Atlanterhavsveien łączącej wyspy u wybrzeży Norwegii. Warunki terenowe wymagały rozwinięcia podjazdu do mostu na drodze klasy GP. Na drodze ma być zapewniona prędkość dopuszczalna vdop = 60 km/h. Należy obliczyć minimalny promień pasa ruchu wewnętrznego na lewym łuku poziomym zlokalizowanym na stromym zjeździe z mostu. Szerokość pasa ruchu 3,5 m. Spadek na wewnętrznym pasie ruchu wynosi –4,0 %. Na łuku zastosowano opaskę o szerokości 0,5 m. Odległość lica barier ochronnych od krawędzi opaski wynosi 0,5 m.

 

 

Zadanie 25  W latach 50. XX wieku wybudowano obwodnicę Paryża. Później wiele jej fragmentów kilka razy przebudowywano i poszerzano. Jednym z największych obszarowo węzłów jest Palce de la Porte Maillot. Poczuj się projektantem z tamtego okresu i oblicz minimalny promień łuku poziomego jezdni głównej na dolnym poziomie. Trzeba uwzględnić, że na długości łuku poziomego są trzy różne odstępy osi wewnętrznego pasa od bocznych przeszkód.  

Zadanie 26  Sławna i słynna ulica Lombard Street w San Francisco w USA została wybudowana w Dzielnicy Rosyjskiej i ma nadany pseudonim najkrętszej drogi świata. Droga składa się z 9 serpentyn na bardzo krótkim odcinku. Przed przebudową do 1922 r., był to prosty w planie odcinek o pochyleniu podłużnym równym 27%.

W wyniku zagospodarowywania tej dzielnicy i opracowywaniu dalszych jej planów rozwojowych należało odpowiednio zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Wobec czego zdecydowano się na takie karkołomne rozwiązania. Dobierz minimalny promień łuku poziomego, obliczając najpierw zmienione pochylenie podłużne. Przyjmij prędkość równą 5 mil/h. Jezdnia ma szerokość 5 m, po obu stronach zastosowano ścieki betonowe o szerokości 0,5 m. Lico żywopłotu kończy się w krawędzi krawężnika.

 

Zadanie 27  W ostatnich latach wybudowano wiele basenów typu aquapark. M.in. w Japonii wybudowano sławny i słynny Artificial Beach. Inwestor licząc się z ogromnym popytem Artificial Beach założył w planach wybudowanie szeregu parkingów. Parkingi są wielopiętrowe. Należy określić minimalny promień łuku poziomego na zjeździe z piętrowego parkingu (spadek  6%)  i prędkości dopuszczalnej na terenie całego parkingu 40 km/h.

 

 

Zadanie 28  Warunki terenowe na brzegu Tokyo wymagały rozwinięcia trasy dojazdu do budowanego mostu. Zaproponowano budowę ślimakowego podejścia do mostu, zlokalizowanego nad zatoką morską. Uwzględniając trudne i szczególne warunki budowy i monsunowe warunki klimatyczne, oszacuj promień zastosowanej pętli. Przyjmij warunki drogi ekspresowej. Prędkość dopuszczona przepisami wynosi 90 km/h. Jezdnia ma obustronnie zastosowane krawężniki. Szerokość pasów 3,75 m. Załom niwelety znajduje się w odległości 250 m od górnego punktu pętli. Wysokość światła mostu ma wynosić min 50 m. Oblicz możliwe pochylenie podłużne przyjmując, że w dolnym punkcie początkowym pętli, rzędna osi jezdni jest na wysokości 10,00 m n.p.w. Ślimakowe podejście do mostu Rainbow znajduje się w prawym dolnym rogu mapy Tokyo. Mapa Tokyo znajduje się na stronie www.pecsrealty.com

 

 

Zadanie 29  Warunki terenowe wymagały rozwinięcia trasy, wobec czego na drodze klasy GP zaproponowano budowę pętli. Na drodze ma być zapewniona prędkość miarodajna vm = 90 km/h (Lz168 = 127 m). Należy obliczyć minimalny promień pasa ruchu wewnętrznego na pętli i na lewym łuku poziomym za pętlą. Przyjąć szerokość pasa ruchu 3,5 m. Przyjąć pochylenie podłużne wewnętrznego pasa ruchu –2,7 %. Na lewym łuku poziomym zastosowano opaskę o szerokości 0,8 m. Na pętli zastosowano pobocze utwardzone o szerokości 2,0 m i opaskę o szerokości 0,3 m. Odległość lica barier ochronnych od krawędzi opaski wynosi 0,2 m.

 

(plik pdf ok. 125 kB)

Zadanie 30  Warunki terenowe wymagały rozwinięcia trasy, wobec czego na drodze klasy GP zaproponowano budowę potrójnej pętli. Na pętli ma być zapewniona dopuszczalna prędkość vdop = 60 km/h. Pętla ma dwa pasy ruchu o szerokość pasów 3,75 m. Jezdnia ma obustronnie zastosowane krawężniki. Oblicz możliwe pochylenie podłużne przyjmując, że pokonywana różnica wysokości wynosi 21 m. Oszacuj i uzasadnij proponowaną wartość promienia łuku poziomego zastosowanego na pętli.

 

Zadanie 31  Warunki terenowe w Szanghaju wymagały rozwinięcia trasy dojazdowej do mostu Nanpo, wobec czego zaproponowano budowę pętli. Na pętli ma być zapewniona dopuszczalna prędkość vdop = 80 km/h. Pętla ma przekrój poprzeczny dwujezdniowy po 3 pasy w każdym kierunku, pasy ruchu mają mieć szerokość 3,5 m. Jezdnia ma obustronnie zastosowane krawężniki. Przyjmij, że pochylenie podłużne ma wartość 2 %. Oszacuj i uzasadnij proponowaną wartość promienia łuku poziomego zastosowanego na pętli.

 

Zadanie 32  W Japonii zastosowano niecodzienne rozwiązanie połączonego mostu-tunelu Aqua Line na drodze 45 prowadzącej z Tokio do Chiby. W tym kraju najwięcej trudności konstruktorom sprawiają trzęsienia ziemi i silne prądy morskie w Zatoce Tokijskiej. Połączenie mostu-tunelu Aqua Line zostało oddane do użytku w 1997 r. Poczuj się japońskim projektantem i oblicz minimalny promień łuku poziomego pętli zwrotnej jezdni głównej na sztucznej wyspie Umi-hotaru . Pętla ma przekrój jezdni dwukierunkowej. Prędkość dopuszczalna 80 km/h. Należy wziąć pod uwagę, że uwzględniając szerokość sztucznej wyspy projektanci powinni niezwykle oszczędnie i efektywnie projektować wszystkie elementy tego niecodziennego rozwiązania.

 

 

Zadanie 33  Na Majorce słynne są serpentyny wybudowane do ... nikąd, ot tak sobie w celu ... zwiększenia liczby atrakcji turystycznych. Na jednej z nich, drodze nr 214, wybudowanej przez włoskiego inżyniera Antonio Perietti, stanowiącej 12-to kilometrową serpentynę Sa Calobra wybudowano pomiędzy 3 i 4 kilometrem pętlę, umożliwiającą zmianę kierunku jazdy o 270o. Droga jest dwukierunkowa. Szerokość jezdni pod wiaduktem wynosi 5,5 m. Odległość lica ściany przyczółka od krawędzi jezdni wynosi 0,75 m. Na 3/4 długości pętli zastosowano to samo pochylenie podłużne. Na 1/4 długości pochylenie wynosi 1%. Zaproponuj wielkość promienia łuku na tej pętli.

 

 

Zadanie 34  Na Majorce podczas trasowania słynnych serpentyn wykorzystano naturalną niszę pośród skał. Jezdnia w tym miejscu ma szerokość 3,6 m. Projektant zastosował promień łuku poziomego równy R=125 m. Niweleta na prawym łuku poziomym ma spadek 2%. Stan nawierzchni jest dobry. Współczynnik tarcia wynosi 0,37. Określ jaka może być prędkość dopuszczalna, podana na znaku pionowym stojącym przed tą naturalną przeszkodą. Droga jest dwukierunkowa.

 

Zadanie 35  Na Majorce do słynnego Cap de Formentor wiodła przez lata górska ścieżka. Dynamiczny rozwój turystyki na wyspie w ostatnich latach spowodował wybudowanie drogi dojazdowej dla zmotoryzowanych turystów. Droga jest dwukierunkowa o szerokości 5 m. Na całej długości drogi wybudowane są betonowe bariery oddalone od krawędzi jezdni o
0,75 m. Na górnym odcinku droga ma stałe pochylenie podłużne równe 8 %. Uwzględniając koszty budowy drogi, z oszczędności zastosowano małe promienie łuków. Prędkość dopuszczalna wynosi
vdop = 50 km/h. Określ jaki minimalny promień można było zastosować w danym przypadku.

 

Zadanie 36  Na Majorce na serpentynach jest też kilka tuneli. Nie bardzo zachęcają do wjazdu, ale cóż innej drogi jak widać nie ma. Droga jest, o zgrozo dwukierunkowa!!!, o szerokości 5,5 m. Przed wjazdem do tunelu jest łuk poziomy lewy. Bariery ochronne oddalone są od krawędzi jezdni o 0,75 m i pokrywają się z licem ściany tunelu. Przy wjeździe do tunelu jest spadek -2 %. Uwzględniając koszty budowy drogi, z oszczędności zastosowano mały promień łuku R=180 m. Przed łukiem ustawiony jest znak vdop = 40 km/h. Określ co mogło być powodem wprowadzenia ograniczenia prędkości.

 

Zadanie 37  Na nowym szlaku turystycznym E62 w Szwajcarii przecinającym przełęcz Simplońską nad osadą Bring w pobliżu granicy szwajcarsko-włoskiej wybudowano w 1980 r. piękny most Ganter o uderzająco wyrazistej sylwetce. Trasa autostrady przy przejściu przez dolinę Ganter jest zakrzywiona w planie w kształcie wydłużonej litery S. Na autostradzie prędkość projektowa wynosi 120 km/h, a vm = 130 km/h. Droga ma przekrój dwujezdniowy, szerokość każdego pasa ruchu wynosi 3,75 m. Na projektowanym łuku poziomym lewym niweleta ma następujące pochylenia podłużne
i
= +2 %, i = –1,8 %. Widoczność powierzchni jezdni na pasie wewnętrznym ograniczają bariery ochronne rozdzielające oba kierunki ruchu. Określ wartość minimalną promienia łuku poziomego lewego w osi przęsła. Przyjąć trzeba dla ułatwienia, że promień każdego pasa ruchu i w osi jezdni ma tę samą wartość.

 

(plik pdf ok. 100 kB) i (plik jpg ok. 140 kB)

Zadanie 38  W Borach Dolnośląskich koło Wrocławia zaszła konieczność przebudowy odcinka dwujezdniowej drogi A4. W środku łuku poziomego lewego znajduje się przejście dla zwierząt PZ długości 90 m. Jezdnia po wewnętrznej stronie łuku na całej jego długości znajduje się na spadku –2,5 %. Obie jezdnie mają szerokość po B = 7,5 m oraz putw = 2 m, pgr = 0,5 m. Jako pierwszy wariant trasowania drogi przyjęto promień łuku poziomego R= 1900 m; pochylenie poprzeczne na łuku i0 = 3%. Sprawdź czy dobrze wstępnie przyjęty promień łuku zapewnia bezpieczne zatrzymanie się. Zadanie rozwiązał Marcin Cieśla, (DUL 2008/2009).

 

(plik pdf ok. 250 kB)

Zadanie 39  Napisz opinię sprawdzającego projekt ze strony zarządcy drogi (dział eksploatacji). Na nowej drodze klasy GP ma być wybudowane górne przejście dla zwierząt PZ o szerokości ok. 100 m. Ścieżki migracyjne zwierząt i oś projektowanego PZ-u znajduje się w środku łuku poziomego prawego. Pas ruchu po wewnętrznej stronie łuku znajduje się na spadku -2,5%. Głębokość rowu wzdłuż całego przyczółka wynosi 0,6 m, za rowem przed licową ścianą PZ-u znajduje się wąska półka szerokości 0,5 m o pochyleniu w kierunku rowu 5%. Proponowany przez projektanta promień łuku poziomego wynosi R = 450 m (vpr = 70 km/h, vm = 90 km/h). Zadanie rozwiązał Marcin Cieśla, (DUL 2008/2009).

 

(plik pdf ok. 240 kB)

Zadanie 40  Napisz opinię ze strony zarządcy drogi, dotyczącą sprawdzenia projektu z 2000 r. Na przebudowywanej drodze klasy GP ma być odbudowany wiadukt kolejowy na starej linii kolejowej o szerokości ponad 20 m. Wiadukt kolejowy znajduje się w środku łuku poziomego prawego drogi kołowej. Jezdnia drogi GP ma szerokość 7,5 m oraz pobocza utwardzone o szerokości 2 m. Pas ruchu po wewnętrznej stronie łuku znajduje się na spadku -2,5%. Proponowany przez projektanta promień łuku poziomego na przebudowywanej drodze wynosi R = 450 m (vpr = 70 km/h, vm = 90 km/h). Zadanie jest bardzo podobne treścią do zadania 38 i 39. Ma więc podobny sposób rozwiązania.

 

(plik pdf ok. 170 kB)

Zadanie 41 

Na większości trasy Berlińskiego Ringu dopuszczalna przepisami drogowymi i znakami pionowymi prędkość wynosi 120 km/h. Pochylenia podłużne niwelety obwodnicy wahają się w granicy ±2%. Widoczność powierzchni jezdni na pasie wewnętrznym ograniczają bariery ochronne umiejscowione na pasie rozdzielającym, znajdujące się w odległości 0,75 m od krawędzi opaski wewnętrznej szerokości 0,5 m. Szerokość pasa ruchu wynosi 3,75 m. Specyfika obwodnicy i niepisane prawo stosowane przez kierowców polega na tym, że na pasie zewnętrznym pojazdy z reguły jadą z prędkością 100-120 km/h. Na pasie środkowym praktycznie wszystkie samochody poruszają się z prędkością 120-130 km/h. Pas wewnętrzny służy przede wszystkim do wyprzedzania i po nim samochody poruszają się z bardzo dużą prędkością, przy czym prędkości mają dość dużą rozbieżność. Nawierzchnia na Berlińskim Ringu jest betonowa, szczegółowe badania wykazały, że w procesie eksploatacji obwodnicy współczynnik tarcia waha się w granicach 0,33 - 0,40. Oblicz minimalny promień łuku poziomego lewego zgodnie z polskimi WT i uzasadnij, dlaczego niemieccy projektanci przyjęli większą wartość promienia, zapewniając dysponowaną odległość widoczności większą niż 500 m.

Zadanie rozwiązał Marcin Bugaj rok II S2 2013-2014

 

(plik pdf ok. 400 kB)

Zadanie 42 

Odkrycie armii terakotowej w starej stolicy Chin spowodowało duży ruch turystyczny w tej części kraju. Armia 7500 figur przedstawiających żołnierzy i konie naturalnej wielkości znajduje się w grobowcu pierwszego cesarza Qin Shi. Według wierzeń, terakotowa armia miała strzec cesarza i pomóc mu odzyskać władzę w życiu pozagrobowym. Terakotowa Armia określana jest mianem ósmego cudu świata. Od 1987 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Międzynarodowy port lotniczy w Xi'An otwarto w 2007 r. Do głównego terminalu wjedzie droga dojazdowa. Wejście do terminalu dla pasażerów jest na pierwszym poziomie.

Droga dojazdowa do terminalu jest dwupasowa jednokierunkowa. Wjazd na nią odbywa się poprzez rampę zaczynającą się przy rondzie. Zjazd wiedzie do drugiego ronda. Rampa wjazdowa kończy się łukiem lewym. Szerokość pasa ruchu wynosi 3,75 m. Przed betonową barierą znajduje się chodnik szerokości 1 m. Projektanci chcieli dopuścić prędkość 60 km/h. Ze względu na planowane zagospodarowanie terenu wokół terminalu przyjęto promień łuku 250 m. Sprawdź ze strony Zarządcy drogi, czy warunki geometryczne rampy zapewniają odległość widoczności w razie konieczności bezpiecznego hamowania. Pochylenie podłużne rampy wynosi 3,8%, a odcinek drogi dojazdowej bezpośrednio za łukiem aż do terminalu ma pochylenie 0,7%.

(plik pdf ok. 250 kB)

Zadanie 43

W estuarium Rzeki Perłowej w Chinach budowana jest najdłuższa przeprawa mostowa. We wschodniej części przeprawa mostowa zlokalizowana będzie w pobliżu lotniska Hong Kong International Airport, zlokalizowanego na sztucznie wybudowanej wyspie Chep Lap Kok.

Pomagając chińskim projektantom trzeba dobrać odpowiedni promień łuku lewego przeprawy mostowej. Klimat jest monsunowy i bardzo często występują tu sztormy i tajfuny. Prędkość projektowa na moście 100 km/h. Pochylenia podłużne przeprawy mostowej w pobliżu lotniska wahają się w przedziale od -2% do 2%. Parametry obiektu 3 pasy ruchu po 3,5 m (w każdym kierunku), pas awaryjny 2,75 m + 0,3 m (wymiary zgodnie WPD-1 z rys. 6.6 obiekt z krawężnikiem i pasem awaryjnym), odległość do lica bariery zewnętrznej 0,2 m, opaska wewnętrzna 0,8 m, odległość do lica bariery wewnętrznej 0,2 m. Przyjąć należy wymiary zgodne z rys. 6.6. i tab. 6.1. Odległość pomiędzy licami barier wewnętrznych 7 m, ze względu na znajdujące się pomiędzy nimi pylony.

(plik pdf ok. 120 kB)

Zadanie 44

W estuarium Rzeki Perłowej w Chinach budowana jest najdłuższa przeprawa mostowa. We wschodniej części przeprawa mostowa zlokalizowana będzie w pobliżu lotniska Hong Kong International Airport, zlokalizowanego na sztucznie wybudowanej wyspie Chep Lap Kok.

Pomagając chińskim projektantom trzeba dobrać odpowiedni promień łuku prawego przeprawy mostowej. Klimat jest monsunowy i bardzo często występują tu sztormy i tajfuny. Prędkość projektowa na moście 100 km/h. Pochylenia podłużne przeprawy mostowej w pobliżu lotniska wahają się w przedziale od -2% do 2%. Parametry obiektu 3 pasy ruchu po 3,5 m (w każdym kierunku), pas awaryjny 2,75 m + 0,3 m (wymiary zgodnie WPD-1 z rys. 6.6 obiekt z krawężnikiem i pasem awaryjnym), odległość do lica bariery zewnętrznej 0,2 m, opaska wewnętrzna 0,8 m, odległość do lica bariery wewnętrznej 0,2 m. Przyjąć należy wymiary zgodne z rys. 6.6. i tab. 6.1. Odległość pomiędzy licami barier wewnętrznych 7 m, ze względu na znajdujące się pomiędzy nimi pylony. Więcej zdjęć przeprawy mostowej na stronie dw.dk

 (plik pdf ok. 110 kB)

Zadanie 45

Chińczycy rozwijając transport morski dążą do połączenia portów Szanghaju z Ningbo. Aby jednak dokonać połączenia tych portów należało pokonywać za każdym razem odległość 400 km. Wybudowana przeprawa mostowa, pozwoliła skrócić tą drogę do 80 km. Czas przejazdu pomiędzy dwoma portami skrócił się z 4 godz. do 1 godz. Wybudowa słynna przeprawa mostowa przez zatokę Hangzhou (zobacz przeprawę mostową na filmie), ma długość prawie 36 km. Klimat w rejonie wybudowanej przeprawy jest monsunowy i bardzo często występują tu sztormy tropikalne i tajfuny.

Sprawdź jaki promień należy zaprojektować w łukach prawych. Prędkości dopuszczalne na pasach są różne, np. na pasie wewnętrznym i na pasie środkowym 100 km/h, natomiast na pasie zewnętrznym dopuszczalna prędkość wynosi  80 km/h. Pochylenie podłużne od -4% do 4%. Parametry obiektu 3 pasy ruchu po 3,5 m (w każdym kierunku), pas awaryjny 2,75 m + 0,3 m, odległość do lica bariery zewnętrznej 0,2 m, opaska wewnętrzna 0,8 m, odległość do lica bariery wewnętrznej 0,2 m. Odległość pomiędzy licami barier wewnętrznych 4 m Odległość pomiędzy licami barier wewnętrznych 4 m (wymiary zgodnie WPD-1 z rys. 6.6 obiekt z krawężnikiem i pasem awaryjnym)  Wymiary przyjmij zgodnie z WPD-1 rys. 6.6. i tab. 6.1.

 (plik pdf ok. 80 kB)

Zadanie 46

Chińczycy rozwijając transport morski dążą do połączenia portów Szanghaju z Ningbo. Aby jednak dokonać połączenia tych portów należało pokonywać za każdym razem odległość 400 km. Wybudowana przeprawa mostowa, pozwoliła skrócić tą drogę do 80 km. Czas przejazdu pomiędzy dwoma portami skrócił się z 4 godz. do 1 godz. Wybudowa słynna przeprawa mostowa przez zatokę Hangzhou (zobacz przeprawę mostową na filmie), ma długość prawie 36 km. Klimat w rejonie wybudowanej przeprawy jest monsunowy i bardzo często występują tu sztormy tropikalne i tajfuny.

Sprawdź jaki promień należy zaprojektować w łukach lewych.  Prędkości dopuszczalne na pasach są różne, np. na pasie wewnętrznym i na pasie środkowym 100 km/h, natomiast na pasie zewnętrznym dopuszczalna prędkość wynosi  80 km/h. Pochylenie podłużne od -4% do 4%. Parametry obiektu 3 pasy ruchu po 3,5 m (w każdym kierunku), pas awaryjny 2,75 m + 0,3 m, odległość do lica bariery zewnętrznej 0,2 m, opaska wewnętrzna 0,8 m, odległość do lica bariery wewnętrznej 0,2 m. Odległość pomiędzy licami barier wewnętrznych 4 m (wymiary zgodnie WPD-1 z rys. 6.6 obiekt z krawężnikiem i pasem awaryjnym)  Wymiary przyjmij zgodnie z WPD-1 rys. 6.6. i tab. 6.1.

 (plik pdf ok. 80 kB)

Zadanie 47

W ostatnich latach w Chinach wybudowano przeprawę w morskiej zatoce Jiaozhou w pobliżu miasta Qingdao, (zobacz przeprawę mostową na filmie). Przeprawa mostowa składa się z odcinków mostowych i węzłów drogowych, (zobacz widok na przeprawę).

Sprawdź jaki promień należy zaprojektować w łukach lewych. Prędkość projektowa 100 km/h. Pochylenie podłużne od -4% do 4%. Parametry obiektu 3 pasy ruchu po 3,5 m (w każdym kierunku), pas awaryjny 2,75 m + 0,3 m, odległość do lica bariery zewnętrznej 0,2 m, opaska wewnętrzna 0,8 m, odległość do lica bariery wewnętrznej 0,2 m. Odległość pomiędzy licami barier wewnętrznych jest zmienna, czasami jest równa 4 m, głównie na odcinkach między mostami, w pobliżu mostów natomiast odległość się zwiększa do 20 m, gdyż w tej przerwie zlokalizowane są pylony. Wymiary zgodnie WPD-1 z rys. 6.6 obiekt z krawężnikiem i pasem awaryjnym. Wymiary zgodne z rys. 6.6. i tab. 6.1.

 

Zadanie 48

W ostatnich latach w Chinach wybudowano przeprawę w morskiej zatoce Jiaozhou w pobliżu miasta Qingdao, (zobacz przeprawę mostową na filmie). Przeprawa mostowa składa się z odcinków mostowych i węzłów drogowych, (zobacz widok na przeprawę).

Sprawdź jaki promień należy zaprojektować w łukach prawych. Prędkość projektowa 100 km/h. Pochylenie podłużne od -4% do 4%. Parametry obiektu 3 pasy ruchu po 3,5 m (w każdym kierunku), pas awaryjny 2,75 m + 0,3 m, odległość do lica bariery zewnętrznej 0,2 m, opaska wewnętrzna 0,8 m, odległość do lica bariery wewnętrznej 0,2 m. Odległość pomiędzy licami barier wewnętrznych jest zmienna, czasami jest równa 4 m, głównie na odcinkach między mostami. W pobliżu mostów natomiast odległość się zwiększa do 20 m, gdyż w tej przerwie zlokalizowane są pylony. Wymiary zgodnie WPD-1 z rys. 6.6 obiekt z krawężnikiem i pasem awaryjnym. Wymiary zgodne z rys. 6.6. i tab. 6.1.