droga.zut.edu.pl

Strona główna || E-mail

Widoczność

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 14 maja 2019 r.

Zadania z działu:

 

Wprowadzenie

Droga hamowania

  Dział ten jest bardzo obszerny, dlatego też cały materiał podzielono według poszczególnych widoczności. Teorię i wzory stosowane w poszczególnych przypadkach można znaleźć w książce autorstwa trzech profesorów: prof. St. Datki, prof. W. Suchorzewskiego i prof. M. Tracza  pod tytułem "Inżynieria ruchu" (wydanie z 1997 lub 1999 r.). W rozdziale siódmym tej książki jest opisana teoria i są podane podstawowe wzory. Natomiast podstawowe wymagania dotyczące określania warunków widoczności przy projektowaniu dróg zawarte są w Rozporządzeniu MTiGM (Dz. U. nr 43). Poszczególne linki znajdujące się po lewej stronie prowadzą do kolejnych części dotyczących określenia widoczności na drodze.

Krzywe poziome

  Zadania z kolejnych części rozwiązali - studenci - członkowie Drogowego Koła Naukowego "Profil" działającego w byłej Politechnice Szczecińskiej i sympatycy drogówki, głównie byli to studenci IV roku. Do każdego prawie zadania wykonali oni rysunki lub dodali odpowiednie zdjęcia.

Krzywe pionowe

 

Skrzyżowania

  Pierwszym działem jest wyliczenie drogi hamowania lub odległości widoczności na zatrzymanie. Prezentowane zadania przedstawiają podstawowe obliczenia, przekształcenia wzorów itd. Mają one praktycznie ułatwić zrozumienie i służyć pomocą przy określeniu odległości widoczności na zatrzymanie w różnych przypadkach.
Tunel  

    Drugim działem jest określenie warunków widoczności na łuku poziomym w planie. To zagadnienie jest bardzo ważne i ma uzmysławiać nie tylko warunek widoczności, ale ma wyrobić w drogowcach praktyczne spojrzenie przestrzenne na drogę, jej ukształtowanie w terenie i charakterystyczne w danym przypadku przekroje poprzeczne. Kolejne zadania dotyczą wyliczenia albo promienia łuku poziomego, albo minimalnego odstępu przeszkody od osi pasa wewnętrznego. Rozwiązane są także zadania o charakterze odwrotnym, przedstawiające dobór promienia łuku poziomego ze względu na rozpatrywane istniejące warunki na drodze.
   

    Trzecim działem jest widoczność na łuku pionowym. To zagadnienie jest bardzo ważne i ma uzmysławiać nie tylko warunek widoczności powierzchni drogi, ale przede wszystkim ma zwrócić uwagę na zapewnienie na drodze warunków bezpiecznego zatrzymania się pojazdu przed przeszkodą przy różnym stanie nawierzchni. Tu także rozwiązano kilka zadań o charakterze odwrotnym, przedstawiające dobór promienia łuku pionowego ze względu na rozpatrywane istniejące warunki na drodze.
   

    Czwartym działem jest widoczność na skrzyżowaniach. Zadania rozwiązane w tym przypadku miały przede wszystkim pomóc zrozumieć to zagadnienie, poprzez analizę kilku przykładów. Oprócz zadań typowych pokazujących jak wykonać potrzebne obliczenia i jak wykreślić pola widoczności, znajdują się tu zadania pokazujące, jak wartość pochylenia podłużnego danego wlotu zmienia długości ramion pól widoczności na danym skrzyżowaniu. Podobnie rozwiązano zagadnienie zmiany pól widoczności, gdy w polu widoczności znalazła się przeszkoda ograniczająca kierowcy pojazdu nie priorytetowego widoczność pojazdu priorytetowego na danym skrzyżowaniu.