droga.zut.edu.pl

Strona główna || Widoczność || E-mail

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 15 listopad 2007 r.

Odległość widoczności na zatrzymanie


Teorię i podstawowe wzory można znaleźć w książce autorstwa trzech profesorów: prof. St. Datki, prof. W. Suchorzewskiego i prof. M. Tracza  pod tytułem "Inżynieria ruchu" (rozdział trzeci i siódmy).

Obowiązujące wielkości i wymagania normowe podane są w Rozporządzeniu MTiGM (Dz.U. nr 43 z roku 1999 - dziennik ustaw można pobrać w wersji elektronicznej ze strony isip.sejm.gov.pl). Wymagane odległości widoczności  podane w Rozporządzeniu MTiGM (Dz.U. 43)  są potrzebne przy projektowaniu nowych dróg i przy ocenie projektu pod względem technicznej poprawności projektowanego rozwiązania. Drogowcy w praktyce eksploatacyjnej o wiele częściej mają jednak do czynienia z oceną i analizą warunków zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na istniejących drogach. W danym konkretnym przypadku, porównuje się wówczas wielkości  wymagane (podane w Rozporządzeniu MTiGM - Dz.U. 43) z wielkościami występującymi w rzeczywistości.

 

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych zadań. Każde zadanie jest dokładnie opisane, dlaczego tak zaproponowano rozwiązanie, a nie inaczej. Taka forma jest potrzebna oraz konieczna do nauki i praktycznego zrozumienia zagadnienia, nie jest ona natomiast wymagana na kolokwium. Na kolokwium obowiązuje znajomość podstawowych wzorów i zasad określania widoczności na drodze.

 

Copyright © AlBaSo 2004-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone
O prawach autorskich
, czyli na jakich zasadach można korzystać z zamieszonych zdjęć, rysunków i tekstów

Pierwsze zadanie dotyczy obliczenia długości drogi hamowania. Rozwiązała je Karolina Karpiszyn, (DUL 2003/2004). Czasami bywa i tak, że kierowca widząc w porę zagrożenie na drodze zdąży zahamować. Ważne jest więc określenie koniecznej drogi hamowania przy znanej prędkości i stanie nawierzchni. Bywa i tak, że zagrożeniem może być wywracające się drzewo.

 

 

(plik pdf ok. 85 kB)

Drugie zadanie miało pokazać jak ważne jest uwzględnienie czasu reakcji kierowcy tr przy obliczeniach odległości widoczności na zatrzymanie. To zadanie rozwiązała Ela Sołowczuk, (DUL 2003/2004). Czasami na drogę nagle wchodzą lub wbiegają zwierzęta, w tym przypadku dużo zależy od kierowcy, ale znaczenie ma także prędkość pojazdu i stan nawierzchni.

 

(plik pdf ok. 25 kB)

Trzecie zadanie dotyczy stanu nawierzchni. Określenia minimalnej wielkości współczynnika przyczepności. Rozwiązanie tego zadania wymaga przekształcenia wzoru i znajomości zasad stosowania znaków pionowych. Do tego potrzebne i przydatne jest Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 170). Zadanie rozwiązała Ania Fydrych, (DUL 2003/2004).

 

 

(plik pdf ok. 50 kB)

Czwarte zadanie dotyczy uwzględnienia panicznego hamowania. Zwykle drogowcy przy projektach uwzględniają bezpieczne hamowanie i do takich warunków dostosowują parametry geometrii drogi oraz znaki drogowe. Czasami jednak zachodzi potrzeba wydania opinii, czy kierowca hamując panicznie miał szansę zatrzymać się przed przeszkodą. Zadanie rozwiązał Sebastian Pudło, (DUL 2005/2006).

 

 

(plik pdf ok. 40 kB)

Piąte zadanie dotyczy wydania opinii o dopuszczeniu ruchu kołowego na stromym podjeździe drogi zamkowej prowadzącej na zamek w Norymbergii. Nawierzchnia na tym stromym podjeździe wykonana jest z kostki brukowej. Z drogi korzysta personel pracujący na zamku i zaopatrzenie. Jest to także główny trakt ruchu turystycznego w trakcie zwiedzania zamku, drukarni Gutenberga i starego miasta w Norymbergii. Współczynnik przyczepności wynosi 0,25. Pochylenia wynoszą 12% i 9%. (plik pdf ok. 40 kB)