droga.zut.edu.pl
 

Prawo autorskie

Wszystkie fotografie, rysunki, projekty zostały udostępnione dzięki dobrej woli kilkunastu osób. Wykorzystywanie fotografii i rysunków w projektach prywatnych i komercyjnych jest dozwolone, pod warunkiem podania osoby fotografującej i adresu niniejszej strony internetowej. Zabroniony jest obrót wtórny, tj. udostępnianie oryginałów na innych stronach, w usenet, handel lub jakiekolwiek zbywanie w celach zarobkowych. Fotografie, rysunki i projekty chronione są prawami autorskimi. Wyłącznym dysponentem praw autorskich do fotografii, rysunków i projektów jest droga.zut.edu.pl. Pytania - proszę kierować na mój mail.