droga.zut.edu.pl

 

Oznakowanie poziome − linia P−7a

 

P−7a

Znaki P-7a „linia krawędziowa - przerywana szeroka" i P-7c „linia krawędziowa - przerywana wąska”

Znaki P-7a i P-7c stosuje się przede wszystkim do wyznaczenia krawędzi jezdni bez krawężników na odcinkach drogi, na których dopuszcza się postój na poboczu.

 

Linia krawędziowa przerywana może być stosowana na odcinkach o dobrej widoczności, na których omijanie stojących pojazdów przez uczestników ruchu zobowiązanych do poruszania się po poboczu, nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Ponadto znaki te stosuje się w celu:

– przedłużenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniach (P-7a),

– wyznaczenia przejazdów przez pasy dzielące jezdnie (P-7a),

– oddzielenia od jezdni zlokalizowanych w zatokach przystanków komunikacji publicznej (P-7a, P-7c),

– oznaczenia zjazdów (P-7a, P-7c).