droga.zut.edu.pl

 

Oznakowanie poziome − linia P−6

 

Znak P-6 „linia ostrzegawcza”

Znak P-6 stosuje się do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca, w szczególności odcinka drogi, na którym zastosowano linie: P-2a, P-3a, P-4, przez które przejeżdżanie jest zabronione. Znak P-6 umieszcza się niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.

Znak P-6 stosuje się na łukach oznaczonych znakiem ostrzegawczym A-1, A-2, A-3 lub A-4, na których warunki widoczności nie powodują konieczności stosowania linii P-3a lub P-4. Wówczas linię ostrzegawczą umieszcza się na całej długości łuku.

 

Długość linii ostrzegawczej powinna wynosić co najmniej:

- 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h,

- 100 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.

 

Jeśli odcinek CB z linią P6 zastosowany na łuku o niedostatecznej widoczności jest krótszy od 20 m,  to w przypadku łuku  z ograniczoną widocznością tylko na początkach łuku, należy przedłużyć odcinki AC i BD (czyli odcinki ze znakiem P3a) i doprowadzić do ich pokrycia się na środku łuku. Czyli w tym przypadku na środku łuku nie będzie odcinka ze znakiem P6.