droga.zut.edu.pl

 

Oznakowanie poziome − linia P−4

 

Znak P-4 „linia podwójna ciągła”

Znak P-4 stosuje się w celu rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu na odcinkach jezdni, na których należy wyeliminować przejeżdżanie pojazdów na część jezdni przeznaczoną do przeciwnego kierunku ruchu, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.

 

Znak P-4 może być poprzedzony i mogą po nim następować znaki: P-1b, P-1e, P-3a, P-3b i P-6.

 

Długość linii podwójnej ciągłej powinna wynosić co najmniej 20 m.

 

Jeśli odcinek BC z linią P4 zastosowany na łuku o niedostatecznej widoczności jest krótszy od 20 m,  to należy go symetrycznie w obie strony wydłużyć tak, aby odcinek ze znakiem P4 wynosił co najmniej 20m.