droga.zut.edu.pl

 

Oznakowanie poziome − linia P−3a

 

Znak P-3a „linia jednostronnie przekraczalna - długa”

Znak P-3a stosuje się do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu pomiędzy skrzyżowaniami, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu od strony linii ciągłej. W szczególności znak jest stosowany na jezdniach dwukierunkowych dwupasowych w rejonach:

– łuków poziomych i pionowych wypukłych o niedostatecznej widoczności,

– przejazdów kolejowych i tramwajowych,

– przejść dla pieszych, gdy jest uzasadnione ułatwienie opuszczania tych rejonów przez kierujących pojazdami.

Znak ten stosuje się niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze. Znak P-3a z linią ciągłą znajdującą się po prawej stronie, powinien być poprzedzony znakiem P-6, P-1a lub P-1b, a następować po nim mogą znaki P-4 lub P-6. Długość linii jednostronnie przekraczalnej - długiej nie powinna być mniejsza od 50 m.