droga.zut.edu.pl

 

Oznakowanie poziome − linia P−1b

 

Znak P-1b „linia pojedyncza przerywana – krótka”

Znak P-1b „linia pojedyncza przerywana – krótka” stosuje się do wyznaczenia pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h.

Po znaku P-1b mogą następować znaki: P-1a, P-1c, P-1d, P-2a, P-4 i P-6.

Długość linii P-1b powinna wynosić co najmniej 50 m.