droga.zut.edu.pl

 

Oznakowanie poziome − linia P−1a

 

Znak P-1a „linia pojedyncza przerywana – długa”

Znak P-1a „linia pojedyncza przerywana – długa” stosuje się do wyznaczenia pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.

Po znaku P-1a mogą następować lub go poprzedzać znaki: P-1b, P-1c, P-1d, P-1e i P-6.

Długość linii P-1a powinna wynosić co najmniej 120 m.