droga.zut.edu.pl

Strona główna ||  Strona główna "Podstawy eksploatacji dróg" || E-mail

 Interaktywne informacje o oznakowaniu poziomym na łuku poziomym z niedostateczną widocznością

Informacje opracowano na podstawie "Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach" - załącznik nr 2 do D.U. nr 220 z 2003 r.

                               P-1

                P-1a

                P-1b

P-4

P-6

P-7a

P-7b