www.droga.ps.pl

Strona główna ||  Strona główna o kolejach || Wykłady || Projekt || Dowiązania || Widoczność || E-mail

 

Plan sytuacyjny - przykłady kolejnych etapów

 

  
Copyright © AlBaSo 20170-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone
O prawach autorskich
, czyli na jakich zasadach można korzystać z zamieszonych zdjęć, rysunków i tekstów
 

 

 

kroczek traserski trasowanie opis łuków poziomych kilometraż

Po wykonaniu planu linii kolejowej projektuje się niwelety w obu wariantach. Uwzględniając niweletę, ukształtowanie sieci drogowej, klasy przecinanych dróg wybiera się drogi, do których zaprojektuje się dowiązania w jednym poziomie lub w dwóch poziomach.

pikiety cieków wodnych wersja planu sytuacyjnego do pierwszego sprawdzenia wersja ostateczna planu sytuacyjnego, po zamknięciu i dowiązaniu dróg