budkoldro.zut.edu.pl

 

Modernizacja autostrady A6 i wysadzenie mostu M14

wszystkie fotografie zrobił Grzegorz Zawadzki, student IV roku DUL

 

Przygotowanie mostu do wysadzenia, osłonięcie matami drugiej nitki pozostawionej do ruchu

Maty chronią wysadzaną nitkę mostu. Pod tymi matami są rozdzielone ściśle powyliczane ładunki wybuchowe. Widok na most od strony ulicy Smoczej i cieku wodnego po prawej stronie.
Wyburzenie mostu serią mikrowybuchów wywołało spękanie betonowej konstrukcji Ta niecodzienna rozbiórka wynikała z faktu, że konstrukcja belkowa mostu miała kilka przęseł zawieszonych opierających się na wspornikach sąsiednich przęseł. Ważne więc okazało się zaplanowanie stopniowego niszczenia mostu, poprzez wcześniejsze zaplanowanie kolejności wysadzenia podpór i przęseł.

Opis tego wydarzenia, dane techniczne mostu i podstawowe informacje, a także szereg zdjęć lotniczych można obejrzeć na stronie www.iue.pl , część I i część I.